Kvalifikation til Eurobowl

This page contain information about how to qualify for the Danish National team for the EuroBowl.

Aktivitet

Kvalifikationen til eurobowl skal sikre, at Danmark kan stille det stærkest mulige hold af aktive spillere. Det skal desuden sikres, at holdet medvirker til at opretholde eurobowl kulturen.

Man skal være aktiv i blood bowl miljøet for at kunne kvalificere sig til Eurobowl holdet.

  • Man skal i gennemsnit have spillet mindst en NAF turnering om året over de sidste tre år.
  • Man skal i reglen være til stede til mindst to ud af tre Danish Open, og man skal spille blood bowl jævnligt. Det op til kaptajnen at vurdere grænsetilfælde.
  • Man skal have udtrykt ønske om at komme på holdet.

Kvalifikation ved modificeret “Tank Coach Ranking”

For at besætte de syv første pladser udregnes en EKS (Eurobowl kvalifikationsscore) ud fra spillernes Tank coach ranking (for alle racer tilsammen) og racernes rangering i forhold til win% (pr. februar 2016 fastsat til 160-137, ud fra racernes win% i NAF-kampe under LRB). Vi betegner disse to rankings som henholdsvis CR (coach ranking) og RCR (race coach ranking)

Systemmet belønner folk, som spiller mange NAF rankede kampe, folk som vinder meget og folk som klarer sig godt med med en race i forhold til hvordan den klarer sig generelt.

For at beregne EKS dividerer man sin CR med det vægtede gennemsnit af RCR. Altså:

Hvis man har 200 i CR og har spillet halvdelen af side kampe med en race med RCR 160 og den anden halvdel med en race med RCR 140, så ville ens EKS være følgende:

EKS opdates løbende

Skæringsdato for udregning af EKS er første opdatering after Danish Open, som laves så hurtigt som muligt efter turneringen er uploaded til NAFs database, og der gives to ugers frist til at svare på, om man ønsker pladsen.

Wildcard

Den sidste plads uddeles af de allerede kvalificerede. Denne procedure skal sikre, at folk som, som har udmærket sig, men ikke har kvalificeret sig ud fra det givne regelsæt har muligheden for at kvalificere sig. Det skal desuden sikre, at der er mulighed for at give plads til folk, som på grund af særlige omstændigheder ikke har haft mulighed for at kvalificere sig. Proceduren er, at kaptajnen nominerer tre personer som holdets spillere vælger imellem. Hvis der ikke er en person, som i særlig grad har udmærket sig, så kan det sagtens tænkes, at holdet vælger den næste i rækken med hensyn til EKS.

Vetoret

Kaptajnen har ret til at udelukke en person fra kvalifikation til Eurobowlholdet. Dette kan ske, hvis han vurderer, at det er til skade for holdet, at personen deltager. Det er alene op til kaptajnen at vurdere den slags sager, men kaptajnen skal i tilfælde af udelukkelse skriftligt fremføre argumenterne for udelukkelsen til den udelukkede, som så selv bestemmer, om begrundelsen skal offentliggøres.

Udelukkelse kunnes for eksempel ske i følgende tilfælde:

  • En spiller er kvalificeret uden at leve op til ånden i kvalifikationsreglerne, for eksempel ved snyd eller urimelig spekulation i systemet
  • En spiller har vist stor mangel på social kompetence eller ansvarsfølese. Dette kunne eksempelvis være manglende respekt for, at man spiller for holdet og ikke kun for sig selv, manglende respekt for med- og modspillere eller lignende.

Udelukkelse er sidste udvej i tilfælde, hvor en eller flere personer skaber store problemer på holdet.

Den nuværende EKS score kan ses HER.