Kvalifikation til Eurobowl

This page contain information about how to qualify for the Danish National team for the EuroBowl.

Kaptajnsvalg

Umiddelbart efter hver EuroBowl/World Cup skal der vælges en kaptajn. Kaptajnen er valgt indtil næste
EuroBowl. Valget skal være på plads inden årets udgang. Den siddende Kaptajn har ansvaret for at
igangsætte og annoncere valget.
Alle som har deltaget i mindst en af de seneste tre Eurobowl eller EurOpen, og som ved statsborgerskab
eller bopæl i Danmark er kvalificeret til at spille på det danske Eurobowlhold har én stemme. Alle der
opfylder disse kriterier kan stille op til posten som kaptajn.

Målsætningen

Målsætningen er at vinde Eurobowl. Derfor tages der først og fremmest hensyn til spillernes evner i
udtagelsen af holdet. Der er dog også en social dimension af Eurobowl og et ønske om at styrke det
nationale fællesskab, og derfor tages der også nogle sekundære hensyn til aktivitet og sociale relationer.

Aktivitetskravet

For at kvalificere sig til deltagelse skal man på udtagelsestidspunktet have spillet som minimum to danske
NAF-sanktionerede turneringer, og mindst tre NAF-sanktionerede Bloodbowlturneringer i alt (online og
andre varianter tæller ikke med), over de seneste tolv måneder. I helt særlige tilfælde kan Kaptajnen give
dispensation for denne regel.

Coach Ranking og Year High (Coach Ranking)

Vi beregner løbende Coach Ranking (ELO-ranking), herefter CR, for alle danske spillere. Kvalifikationen tager
udgangspunkt i din maksimale Coach ranking i året op til kvalifikationen, Year High. Listen over CR og Year
High offentliggøres på Bloodbowl.dk i starten af hvert kvartal.
Holdet udtages umiddelbart efter nytår i de år, hvor der er Eurobowl. Udtagelsen bør være færdig senest 1.
Februar. Turneringer spillet før 31-12 medregnes så vidt muligt og turneringer efter medregnes ikke. De syv
første pladser tilbydes til de syv personer med højest MaxCR, under forudsætning af at de opfylder
aktivitetskravet og ønsker at komme på holdet.

Vetoret

Kaptajnen har ret til at udelukke en person fra kvalifikation til Eurobowlholdet. Det er alene op til kaptajnen
at vurdere den slags sager, men kaptajnen skal i tilfælde af udelukkelse tilbyde skriftligt at fremføre
argumenterne for udelukkelsen til den udelukkede, som så selv bestemmer, om begrundelsen skal
offentliggøres.

Wildcard

Når de syv deltagere er på plads, så nominerer Kaptajnen tre-fem spillere, og de syv vælger så den spiller
blandt de nominerede, som de mener giver det stærkeste hold.