TRoA Summerbowl

Loading Map....


Date/Time
Date - 17/08/2019
9:00 - 22:00

Location
TRoA

Facebook link: Click Here!

Categories


Summer Bowl is here….

For English see bottom of event.

Så er det tid til TRoAs næste Blood Bowl turnering og del af Danish Masters serien. Mere info om Danish Masters på www.bloodbowl.dk.

Det er en 1 dags turnering med 4 kampe, og er en Resurrection style turnering, hvilket betyder, at der spilles med samme hold til hver kamp, uanset skader, SSP etc.

Pris: 150,- (Medlemmer af TRoA 50,-)
Inkluderer deltagelse, præmier og sandwich til frokost.
Gratis kaffe og the, med mulighed for at købe drikkevarer (øl og sodavand) og snacks i TRoAs kiosk.
Tilmelding: Tilgår d. 1. juli 2019. Tilmelding og indsendelse af roster senest 12. august 2019 får +1 FF

Regler: World Cup rules (bruger day 2 til alle 4 kampe)
http://www.nafworldcup.sbbm-turniere.com/EN/WC4Rules.html
System: Swiss / 2-1-0 (Win-Draw-Loss)
Figurer: Figurerne og positioner skal være let genkendelige for modstandere. Fuldt malet hold får +1 FF
Kontakt: commish@troa.dk

Program:
9:30 Registrering
10:00 Player meeting
10:15 Kamp 1
12:30 Frokost
13:00 Kamp 2
15:30 Kamp 3
18:00 Aftensmad / pause
18:30 Kamp 4
21:00 Afslutning

Alle 26 hold er tilgængelige, herunder Slann, Khorne og Bretonnia.
CRP-versionen af ​​Piling On bruges.
Alle hold betragtes som lige i Team Value til trods for det egentlige TV.

Vi spiller i henhold til BB2016, Death Zone, Errata, FAQ, Teams of Legend og Spike. https://www.thenaf.net/2018/11/annual-review-2018-results/?fbclid=IwAR2tSpivz4Co00__skbtXR7w1tlZsJ4e-13_EIyMLZWoyJJSG_c5kIa7Xic

Præmier (ved forventet deltager antal på 8-10)
1st Place
2nd Place
Bedste Stunty Coach
Most Casualties.
Flere præmier vil tilgå ved 10+ deltagere.
Sponsoreret af Gaspez-artz (http://www.gaspez-arts.com) og Hungry Trolls (http://www.hungry-troll.com)

Spørgsmål og kommentarer b bedes stillet i eventet eller i mail til commish@troa.dk

Afventer NAF godkendelse

Andet:
Mulighed for at blive og hygge efter afslutning, samt deltage i TRoAs 30 års jubilæum (fest med 150+ deltager).

Parkering:
Gratis parkering

Overnatning:
Hvis man gerne vil ankomme allerede fredag eller overnatte til søndag er det muligt i lokalerne og er gratis.
Ellers er der overnatnings mulighed på konference center
http://nsbic.dk/overnatning.html

ENGLISH
Summer Bowl is here….

It is time for another Bloodbowl tournament in TRoA, which will be a part of the Danish Masters Series. More info regarding Danish Masters at www.bloodbowl.dk.

This is a 1 day tournament with 4 games and using Resurrection Style, meaning the same team is used for each game disregarding injuries, SSP etc.

Participation fee: 150,- DKR (20€)
This includes participation, prizes and lunch.
Free coffee and option for purchasing soft drinks, beer and snacks in the adjoining kiosk.
Signup: Will be up 1st of July. Sign up and submission of roster no later than 12th of August will receive a bonus of +1 FF
Rules: World Cup Rules (All games will use day 2 setup)
http://www.nafworldcup.sbbm-turniere.com/EN/WC4Rules.html
System: Swiss / 2-1-0 (Win-Draw-Loss)
Miniatures: Models and positions must be easily indentified for the opponent. Completely painted teams gets +1 FF bonus.
Contact: commish@troa.dk

Program:
9:30 Registration
10:00 Player meeting
10:15 Match 1
12:30 Lunch
13:00 Match 2
15:30 Match 3
18:00 Dinner / break
18:30 Match 4
21:00 Post tournament shenanigangs

All 26 teams are available, incl. Slann, Khorne and Bretonnia
CRP-version regarding ​​Piling On is used..
All teams are considered same TV, regardless of actual value.

We play in accordance to BB2016, Death Zone, Errata, FAQ, Teams of Legend and Spike.
https://www.thenaf.net/2018/11/annual-review-2018-results/?fbclid=IwAR2tSpivz4Co00__skbtXR7w1tlZsJ4e-13_EIyMLZWoyJJSG_c5kIa7Xic

Prizes (with an expected attendance of 8-10)
1st Place
2nd Place
Bedste Stunty Coach
Most Casualties.
Extra prizes at 10+ deltagere.
Sponsored by Gaspez-artz (http://www.gaspez-arts.com) and Hungry Trolls (http://www.hungry-troll.com)

Questions and comments are referred to the commentary section or mail to commish@troa.dk

Awaiting NAF santioning

Extra:
After the event you are welcome to stay and participate in TRoA’s 30th anniversary (Party with 150+ guests).

Parking:
Free Parking

Sleep over:
You are welcome to sleepover from Friday-Saturday, Saturday-Sunday. It is free of charge, but requires you to bring your own sleeping mat, bag etc.
Or there are sleeping options at the nearby Conference Center
http://nsbic.dk/overnatning.html

Leave a Reply